Aniek Nijhuis stuurt het team controllers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan. Geen dag is hetzelfde. Nu door corona alle grenzen dicht zijn, is de instroom van asielzoekers fors verminderd. Dat betekent ook iets voor de cijfers en daarmee voor de sturing binnen de IND.

'Wat mijn werk zo boeiend maakt?.In het bedrijfsleven ben je als controller gefocust op maximale winst. Bij de Rijksoverheid is de meest optimale financiële oplossing niet altijd de politiek of maatschappelijk gewenste oplossing.'

Bekijk de video van controller Aniek