Werken bij de Rijksoverheid. Of bij de overheid? Overheid en Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Maar wat is het verschil?

Overheid en Rijksoverheid

Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan. 

De Rijksoverheid is onderdeel van de overheid, en bestaat onder andere uit onze ministeries in Den Haag, de uitvoerende diensten die onder deze ministeries vallen en de Hoge Colleges van Staat. In totaal werken er bij de Rijksoverheid zo’n 100.000 rijksambtenaren, verspreid door heel Nederland.

De overheid in Nederland bestaat uit:

 • Rijksoverheid

 • Provincies

 • Gemeenten

 • Waterschappen

In totaal zo'n 1.600 organisaties waaronder:

 • 12 ministeries

 • 12 provincies

 • 400 gemeenten

Hoge Colleges van Staat

De Hoge Colleges van Staat hebben als taak de Rijksoverheid te controleren en te adviseren. Kenmerk van deze colleges is dat ze onafhankelijk zijn. Dit is (grond)wettelijk bepaald. 

De Hoge Colleges van Staat zijn:

 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • de Raad van State
 • de Algemene Rekenkamer
 • de Nationale Ombudsman
 • de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Wil je meer weten over de Rijksoverheid? Lees dan verder op Werkenvoornederland.nl.