Na 10 jaar planning en control in de ouderenzorg maakte Els Lammers in 2020 de stap naar de Rijksoverheid. Want werken bij het Rijk, dat wilde ze al sinds haar studie. Ze zorgt er als business controller voor dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geld uitgeeft aan zaken die Nederland veiliger maken.

Financieel geweten

Els: ‘Als controller ben je samen met je collega-controllers het financieel geweten van de organisatie. Je zit aan tafel met afdelingshoofden die allerlei wensen hebben voor hun afdeling. Tegelijkertijd heb je te maken met de wettelijke en politieke opdracht die we als organisatie hebben. Als business controller is het je taak daar een balans in te vinden. Is wat een afdeling wil logisch in relatie tot de organisatiedoelstellingen? Ik behartig de belangen van het grote geheel. Dat betekent ook dat je mensen soms moet teleurstellen. Onderdeel van mijn werk is soms de blijde en soms de vervelende boodschap brengen.’

'Onderdeel van mijn werk is soms de blijde en soms de vervelende boodschap brengen'

Bijdragen aan veiligheid en vertrouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.300 medewerkers werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Zo houdt het ILT zich onder meer bezig met geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen. Els kwam er in 2020 in dienst als afdelingscontroller. Inmiddels werkt ze als business controller op organisatieniveau, voor de hele ILT dus.

 

Els Lammers tijdens een vergadering met collega's bij de ILT
Als controller kom je in beeld als een afdeling ergens geld voor nodig heeft. Je moet kritisch durven zijn: waarom wil je daar geld aan besteden?

Geld op de juiste plek

De afdelingen maken ieder jaar een jaarplan. Els: ‘Als controller kom je in beeld als een afdeling ergens geld voor nodig heeft. Daar moet je kritisch op durven zijn: waarom wil je daar geld aan besteden? Mijn doel is dat alle afdelingen zo veel mogelijk van hun plannen kunnen uitvoeren. Vanuit het jaarplan krijgen ze daar een financieel kader voor mee. Soms past het wel, soms niet. Dan is de vraag: hoe ga je budgettair schuiven om te zorgen dat iedere afdeling kan doen wat nodig is, met oog op het grote plaatje? Eigenlijk komt het erop neer dat ik ervoor zorg dat het beschikbare geld op het juiste moment op de juiste plek is.’

'Met de ene persoon bespreek je de grote puzzel, met de ander de losse stukjes van de puzzel'

Puzzelen op niveau

Het ene moment doet ze een financiële analyse, de andere keer helpt ze met een nota. ‘Ik schakel veel met de afdelingscontrollers, maar ook met de controllers van de beleidsdirecties I&W. Want uiteindelijk komt daar ons geld vandaan. Toen ik nog als afdelingscontroller werkte, had ik het ene moment een inspecteur aan de telefoon met een vraag over inkoop. En een half uur later had ik overleg met onze Inspecteur-Generaal. Als business controller heb ik veel contact met de concerndirectie Financieel Economische Zaken. Die veelzijdigheid maakt het werk heel leuk. Enerzijds ben je heel praktisch bezig. Anderzijds moet je snel kunnen schakelen naar een hoger abstractieniveau zonder alle details. Met de ene persoon bespreek je de grote puzzel, met de ander de losse stukjes van de puzzel.’

Diversiteit aan boeiende onderwerpen

De ILT houdt zich bezig met allerlei onderwerpen. Els: ‘Momenteel is toezicht op milieucriminaliteit een grote post. Vanuit het coalitieakkoord hebben we daar extra middelen voor gekregen. Maar ook luchtvaart is een belangrijk politiek item.’ Die diversiteit aan onderwerpen maakt dat Els juist de ILT zo interessant vindt. ‘Het ene moment discussieer ik over geld voor gevaarlijke stoffen of vuurwerk, een overleg later gaat over stikstofuitstoot of het ontgassen van schepen op de Noordzee. Bijna alles wat je om je heen ziet of leest in de krant, daar is de ILT wel mee bezig. Ik vind het fantastisch dat ik bij mag dragen aan die impact.’

Els Lammers in de trein onderweg naar de ILT
Els reist met de trein van haar woonplaats Zoetermeer...
Els Lammers op het werk bij de ILT achter haar computer
...naar haar werk in Den Haag op kantoor bij de Inspectie Leefomgeving en Milieu