Benjamin Hoeboer werkt sinds 3 jaar als financieel beleidsmedewerker bij de directie Hoger onderwijs en Studiefinanciering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij is begrotingscoördinator en zorgt er samen met zijn collega’s voor dat de begroting van het hoger onderwijs tot stand komt.

Impact op 50 instellingen

Toen hij 3 jaar geleden toe was aan een nieuwe stap in zijn carrière, kwam al snel de Rijksoverheid in beeld. Benjamin: ‘Bij een ministerie weet je dat alles wat je doet een brede impact heeft. Je werkt niet in het belang van 1 onderwijsinstelling, maar je werkt voor het hele land. Dat trok me aan in deze baan, dat ik meer aan het begin van beleid zit. Onze financiële beslissingen hebben impact op zo’n 50 instellingen en ruim 800.000 studenten. Zij worden rechtstreeks geraakt door hoe wij ons geld besteden.’

Voorjaarsbesluit

Benjamins team is verantwoordelijk voor de begroting voor het hoger onderwijs binnen de totale OCW-begroting. Benjamin: ‘Wij kijken of het geld op de juiste manier wordt uitgegeven. Krijgen de instellingen waar ze recht op hebben? Op dit moment zijn we druk bezig met de voorjaarsbesluitvorming. Elk voorjaar verzamelt het kabinet van elk ministerie de verwachte inkomsten en uitgaven. Dit jaar is dat extra spannend, omdat er een nieuw coalitieakkoord is afgesloten.’

Kritisch meelezen

Ook voor het hoger onderwijs staat er veel geld klaar. Benjamin: ‘Dit geld hebben we alleen nog niet ontvangen. Eerst moeten we een goed plan uitwerken voor een doeltreffende en doelmatige besteding. Verschillende beleidsteams zijn nu bezig met de uitwerking van die plannen. Mijn rol is om kritisch mee te lezen. Dat doe ik met een directiebrede blik, want de plannen moeten wel op elkaar aansluiten. Soms is een bepaalde besteding niet goed genoeg onderbouwd. Dan kan ik adviseren om dat bedrag ergens anders onder te brengen.’

Spreadsheet induiken

Wat zijn werk zo leuk maakt? ‘De afwisseling’, daar is Benjamin snel over uit. ‘Mijn baan is heel breed. De ene keer duik ik in een spreadsheet om iets tot achter de komma uit te zoeken. En een andere keer praat ik op hoog niveau over de 700 miljoen die het kabinet extra wil besteden aan het hoger onderwijs. 'Vooraf dacht hij dat je bij het ministerie vooral bezig was met de lange termijn. Benjamin: ‘Dat viel me heel erg mee. Net als bij elke organisatie heb je ook hier te maken met de waan van de dag. En het is ook minder bureaucratisch dan ik dacht.’

Benjamin: 'Ik dacht dat je bij het ministerie vooral bezig was met de lange termijn, maar ook hier heb je te maken met de waan van de dag.'

Voucher

Een ander voorbeeld van zijn werkzaamheden zijn de ramingen van de studievoorschotvouchers. Benjamin: ‘Toen de basisbeurs werd afgeschaft, is het vrijgekomen geld geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Maar een groep studenten is tussen wal en schip geraakt. Ze ontvingen geen beurs meer, maar profiteerden ook nog niet van de effecten van die investeringen. Zij kregen een voucher die ze kunnen besteden aan een deel van een opleiding. Nu de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd, mogen zij de voucher ook gebruiken als korting op hun studieschuld. We verwachten dat veel studenten dat gaan doen. Dat betekent dus iets voor onze begroting.’

Feeling met veld

Als financieel aanspreekpunt voor het hoger onderwijs is Benjamin de hele dag door in gesprek. ‘Met mijn eigen team uiteraard en mijn directie. Voor de centrale directie Financieel-Economische Zaken van OCW en het ministerie van Financiën ben ik aanspreekpunt. Dan heb ik nog veel contact met DUO, de uitvoeringsorganisatie die allerlei systemen en registers beheert, en de Inspectie van het Onderwijs. En tot slot werk ik natuurlijk samen met de vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen zelf. Het is heel goed om feeling te houden met het veld. Want uiteindelijk doen we het daarvoor: kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs.’

Benjamins loopbaan in beeld

Visual loopbaan Benjamin def
Benjamin: 'Hoe ik mijn hoofd leeg maak na een drukke werkdag? Ik ren graag en ik speel sinds kort basgitaar.'