Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Team Werken voor Nederland wil dat iedereen alle informatie in dit e-magazine en op onze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Wat is een toegankelijke website of e-magazine?

E-zine Financieel specialist bij de Rijksoverheid
Een toegankelijke website of e-magazine is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13 december 2021. Het magazine Financieel Specialist bij de Rijksoverheid is een uitgave van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), shared servicecenter voor de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. UBR valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verklaring geldt voor het e-magazine:  https://magazines.werkenvoornederland.nl/financieelspecialistbijderijksoverheid
Dit e-magazine voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

E-zine Inkoper bij de Rijksoverheid
Een toegankelijke website of e-magazine is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Binnen 6 maanden na de plaatsing op 21 maart 2022 neemt een onafhankelijke partij een toegankelijkheidstoets af. Dit om vast te stellen of er aan alle wettelijke toegankelijkheidsvereisten is voldaan. Het magazine Inkoper bij de Rijksoverheid is een uitgave van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), shared servicecenter voor de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. UBR valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verklaring die gaat worden opgesteld gaat gelden voor het e-magazine: https://magazines.werkenvoornederland.nl/inkoperbijderijksoverheid

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen, laten wij (onderdelen van) de website regelmatig toetsen door onafhankelijke deskundigen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Naar de Financieel specialist bij de Rijksoverheid